אוטיזם

  • SAMSUNG LOOK AT ME - תכנית אימונים שנועדה לעזור לילדים עם אוטיזם ליצור קשר עין טוב יותר