תקשורת חלופית

  • picto4me - יצירת לוחות תקשורת
  • Alexicom AAC - אפליקציה לבניית לוחות תקשורת.