Tellagami

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellagami.Tellagami
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8

האפליקציה מאפשרת ליצור אנימציה קצרה עם דמות "גאמי" שאתם מעצבים. ניתן לבחור רקע מתוך המאגר באפליקציה, מתוך התמונות בטאבלט או באמצעות צילום במצלמת הטאבלט. באפליקציה ניתן להקליט מלל והדמות תניע את הפה בהתאם לדיבור. את הסרטון ניתן לשמור בגלריה ולהעלות ליוטיוב או לשמור באתר האפליקציה ולשתף את הקישור.

האפליצקיה מאפשרת לתלמידים להציג את רעיונותיהם בדרך מקורית.

תלמידים המתקשים בכתיבה יוכלו להתבטא בדרך יצירתית.

אתר האפליקציה

רעיון להפעלה

בקשו מהתלמידים להתחלק לקבוצות ולכתוב חוויה מטיול, אירוע בבית הספר, אירוע היסטורי. לאחר מכן נציג מכל קבוצה יקליט את מה שהקבוצה כתבה. את ההקלטה העלו ליוטיוב והוסיפו לאתר הכיתתי.