1st Grade Reading Comprehension NonFiction Free

1 st nonfiction

אפליקציה לטקסטים בהבנה הנקרא. זמינים סיפורים בשפה האנגלית בחינם.

האפליקציה משפרת את הקריאה, אוצר המילים והבנת הנקרא.

ניתן גם ליצור ולהוסיף סיפורים ומשימות בשפה העברית.

בשפה האנגלית יש משמעות לרמות 1-5

בעברית הורידו אחת מהרמות והזינו טקטסים אישיים.

אתר האפליקציה

http://www.abitalk.com/webapps/WebReadingComp/1stfiction/