Swimming


Team List

                                    


SWIMMING TEAM LIST 2018-2019

Item

Class

No.

Name

1

1A

15

SO WAI CHING蘇瑋澄

2

1A

22

CHEUNG HONG CHING張匡政 

3

1A

23

CHUNG WAI HIM鍾偉謙

4

1A

29

TANG SHIN HANG鄧善恒

5

1B

3

IP LING YAN葉綾恩

6

1B

15

TANG HIU TUNG鄧曉桐

7

1B

21

CHAN SZE LONG陳思朗

8

1B

24

CHENG CHEUK HIN鄭焯騫

9

1C

2

CHAN WING YU陳泳榆

10

1E

21

CHONG CHIN HIN鍾展軒

11

2A

13

Yau Ki Yuk丘棋鈺

12

2A

17

Chan Yu Hin陳宇軒

13

2A

23

Lau Ching Fung劉正峰 

14

2A

24

Man Ho Tsan Cyrus文灝贊

15

2A

28

Tam Ka Lok譚嘉樂

16

2B

12

Yau Yuet Nga丘悅雅    

17

2B

25

Tam Tsz Chun 譚子俊   

18

2C

1

Chan Hoi Ying陳海盈

19

2C

17

Chuang Ngok Hei莊岳羲

20

2C

21

Lai Tsz Chun黎子俊      

21

2D

12

Wong Ka Yuet王珈悅

22

2D

14

Yau Yuet Ting丘悅庭    

23

2D

22

Lam Pak Wa林柏樺        

24

2D

23

Li Pak Yin李柏賢           

25

2E

11

Lau Mei Tak劉美德

26

2E

28

Ma Man Lok馬文樂

27

3A

16

Wong Ka Sin黃嘉善      

28

3B

3

Chan Ka Hei陳加晞

29

3B

7

Cheuk Yuet Ying卓悅瑩

30

3B

26

Wu Cheuk Hei胡焯曦    

31

3C

22

Lee Chi Ying李志迎      

32

3C

24

Liu Chak Lam廖澤霖

33

3D

8

Kao Rei高莉                   

34

3E

11

Leung Hoi Ting 梁凱婷  

35

3E

28

Mok Ho Yeung莫鵠楊

36

4A

12

Yeung Cheuk Kiu楊焯喬

37

4C

8

Lau Sze Wan劉思韵   

38

5A

18

Suen Marco孫進宇

39

5B

11

Wong Yi Lin黃依琳      

40

6A

2

Chan Sin Lung陳羨瓏

41

6A

23

Wong Chun Ki黃俊錤

42

6A

24

Wong Chun Man王俊汶HKSSF Swimming Competition 2018-2019

Boys A: 1st runner up

Girls A: Champion

Boys B: Champion

Girls B: Champion

Boys C: Champion

Girls C: Champion

Boys Overall: Champion

Girls Overall: Champion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HKSSF Swimming Competition 2017-2018


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HKSSF Swimming Competition 2016-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Information:

Training

Date:

 

2018-2019

Sep 11, 13, 18, 20         Oct 2, 4, 9, 11, 16,       Nov 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27, 29

Dec 4, 6, 11, 13           Jan 15, 17, 22, 24, 29, 31  Feb 19, 21, 26, 28

Mar 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28  Apr 2, 4, 9, 11       May 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23

Time:

4:00- 6:00pm

 

Venue:

School Swimming Pool  (from Nov to Mar: Shatin Jockey Club Public Pool)

Teacher-in-Charge

  Ho Hon Kin

Remark: Activities

 Pool side party on Oct 25, 2018


 
 
 
 
 
 

All Hong Kong Jing Ying Swimming Competition 2016-2017 


 
 

Co-training session with Hong Kong Youth swimming team leaded by Mr. Fong Yuen on Sep 18, 2014Co-training with Mr. Fong Yuen on Sep 18 2014


What's News

A two-day canoe training course will be organized for boys and girls C grade swimmers on Apr 14-15, 2018, details will be announced in due course.  


Message from Team Adviser


The Harder We Work, The More We Get


Useful Links


http://www.hkssf-nt.org.hk/district/sec/02sw/index/swimming-ss.htm


http://www.fina.org/