PROGRAMHEMSIDOR

Speciella programsidor kommer byggas upp i Canvas och skickas ut eftersom tiden går. För tillfället använder vi dessa gamla men tacka ja när inbjudningar från Cancvas kommer.

Dessa sidor uppdateras inte från och med hösten 2018. Alla nya kurshemsidor finns i Canvas. Inloggning sker från EHS hemsida under fliken student och Canvas inloggning.

KURSVÄRDERINGAR
ÖVRIGT

Bibliotek - eböcker
För fjärråtkomst till bibliotekets e-böcker och övriga e-resurser finns inloggningsuppgifter på varje kurshemsida.

Endast för gamla studenter med ths studentkonto
Du måste vara inloggad för att kunna lägga till gadgets som bara är synliga för dig