The next step in Sustainability

ThriveLAB!

Wat gebeurt er als je een organisatie beschouwt als 'A Space for Life'? Thrivability richt zich op het (weer) tot bloei laten komen van mens en organisatie – mijn leven, jouw leven, het leven van de klant en van onze maatschappij. We werken met zowel onze ratio als onze intuïtie. En werken we richting een continue holistische aanpak, waarmee we de essentie van een duurzame verandering met elkaar beleven en doorleven. Oftewel de stap van geel naar turquoise in Spiral Dynamics. 

Wat is Thrivability?

Wat gebeurt er als je een organisatie beschouwt als ”A Space for Life”? Thrivability richt zich op het (weer) tot bloei laten komen van mens en organisatie – mijn leven, jouw leven, het leven van de klant en van onze maatschappij.

Thrivability NL is een initiatief van Nederlandse koplopers op het gebied van duurzaamheid, leiderschap, organisatieontwikkeling, nieuwe manieren van werken en organiseren, innovatie en toegepaste improvisatie. Als Community of Practice maken we van elkaars ervaring gebruik, maken we de verdieping en ervaren we wat er mogelijk is als we organisaties als levende systemen zien. 


Nieuws