ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนอออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อสอบวัดผลปลายภาค ง22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่ภาพด้านล่าง 
คลิกที่ภาพเพื่อทำข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.2
ข้อสอบวัดผลปลายภาค ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่ภาพด้านล่าง 

 
คลิกที่ภาพเพื่อทำข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ม.5 ปีการศึกษา 2560

Comments