ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนอออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อสอบวัดผลปลายภาค ง22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่ภาพด้านล่าง 
https://goo.gl/forms/XbN49UciOeuunwdh2

ข้อสอบวัดผลปลายภาค ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่ภาพด้านล่าง 
https://goo.gl/forms/Gx6e7edL7lTkXwIU2

 

Comments