Products‎ > ‎

Medical Oxygen

 
 
 
Medical Oxygen

อ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ ผ่านการตรวจสอบและทำความสะอาดภายในบรรจุภัณฑ์ทุกท่อ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ พร้อมใช้ประโยชน์ในการช่วยหายใจได้อย่างเต็มที่
 
ประโยชน์ : เพื่อใช้การแพทย์ ช่วยหายใจ

ขนาด : 0.5 , 1.5, 2.0, 6.0 ลูกบาศก์เมตร
อุปกรณ์เสริม : เกจ์ปรับความดัน ถ้วยน้ำ
                      และรถเข็นท่อตามขนาด
Comments