information
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
        เนื่องจากในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านต่อ>>>
      ปชช.61.7% เชื่อไทยพร้อมรับมือ AEC แต่การศึกษาต้องได้มาตรฐานกว่านี้
UploadImage
นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านนโยบายสาธารณะเพื่อกิจการอาเซียน สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในสายตาชาวกรุง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,525ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-23เมษายน 2556ที่ผ่านมา 


ไปรษณีย์ไทยให้ทุนหนุนการวิจัยและพัฒนาให้ภาครัฐและ เอกชน
    โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2556Comments