ติดต่อเรา

 

 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ

 เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

โทร. 02-809-0823-25 ต่อ 217 โทรสาร. 02-809-0829

E-mail : tru_president@hotmail.com

Office of the President Thonburi University

2nd floor  building Yamchuti, 

248 soi Peachkaseam 110, Nongkhangphul, Nongkheam, Bangkok Thailand 10160.
Tel: 02-809-0823-25 #217 Fax: 02-809-0829
E-mail : tru_president@hotmail.com
 
 

Thonburi University