การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31

  

การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 

ต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน  พร้อมส่งบทความ ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2557

โดยส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยทาง email: conferencetru@gmail.com

โดยระบุหัวเรื่องว่า "การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31"


การชำระเงิน

ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

หมายเลขบัญชี 280-202-581-8

ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  นางสาวอุไรรัตน์  แย้มชุติ


กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
 
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ถนนเพชรเกษม  110

แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์  02-809-0823-27 ต่อ 123, 113

หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-445-4164

หรือ ทาง email: conferencetru@gmail.com


*** ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารดาวน์โหลด