หน้าแรก


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0823 ต่อ 122, 123

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์ไพรัช 08-1941-2027หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0823 ต่อ 122, 123

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์วิษณุ 08-6527-2827


สนใจสมัครเรียน โหลดใบสมัครไปที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 

  

ข่าวกิจกรรม

 • กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
  ส่ง 26 ส.ค. 2563 20:47 โดย Graduate TRU
 • กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชน  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  ส่ง 26 ส.ค. 2563 20:34 โดย Graduate TRU
 • กิจกรรมธนบุรีศึกษา โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ “กิจกรรมธนบุรีศึกษา”                                                 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร
  ส่ง 26 ส.ค. 2563 20:22 โดย Graduate TRU
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชน “กิจกรรมผลิตหนังสือเพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชน “กิจกรรมผลิตหนังสือเพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน”วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเร ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2562 01:16 โดย Graduate TRU
 • โครงการ สนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กิจกรรมธนบุรีศึกษา” โครงการ สนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กิจกรรมธนบุรีศึกษา”วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ กรุงเทพมหานคร                                                                    
  ส่ง 5 ส.ค. 2562 01:25 โดย Graduate TRU
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »