หน้าแรก


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2565

สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0824-5 ต่อ 122, 125

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์ไพรัช 08-1941-2027หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติมแล้ววันนี้


สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0824-5 ต่อ 122, 125

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์ไพรัช 08-1941-2027

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 02 809 0824-5 ต่อ 125

หรือ Email: gs@thonburi-u.ac.th


สนใจสมัครเรียน โหลดใบสมัครไปที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 

  

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »