หน้าแรก


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 


สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0823 ต่อ 122, 125

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์ไพรัช 08-1941-2027หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 


สอบถามรายละเอียดโทร 02 809 0823 ต่อ 122, 125

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

หรือโทร อาจารย์วิษณุ 08-7058-5727, 08-6527-2827


สนใจสมัครเรียน โหลดใบสมัครไปที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 

  

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »