รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ ครั้งที่ 1/2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 00:55โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 00:30 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วันเสารที่ 30 กันยายน 2560)
คณะบัญชี (วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560)
*** รายวิชา 201103 บัญชีการเงิน (สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้)

คณะบริหารธุรกิจ (วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560)
*** รายวิชา 201103 บัญชีการเงิน (สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้)
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
3 ก.ย. 2560 19:41
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
3 ก.ย. 2560 19:40
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
3 ก.ย. 2560 19:40
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
31 ส.ค. 2560 00:55
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
31 ส.ค. 2560 00:55
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
31 ส.ค. 2560 00:55
Comments