รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอนครั้งที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โพสต์26 ส.ค. 2561 19:13โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2561 01:06 ]
- กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น (มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
- นำบัตรนักศึกษา และใบลงทะเบียนรายวิชาเทียบโอน มาแสดงตัวก่อนเข้าสอบ
- นักศึกษาท่านใด ยังไม่มีรหัสเข้าสอบรายวิชาเทียบโอน กรุณาติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยด่วน
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
27 ส.ค. 2561 01:06
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
27 ส.ค. 2561 01:06
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
27 ส.ค. 2561 01:06
Comments