ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ (ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

โพสต์19 ม.ค. 2562 18:59โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 01:01 ]

กรุณาแต่งกายสุภาพ (ชุดนักศึกษา) 
และนำบัตรนักศึกษา มาแสดงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง
Comments