ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ (ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

โพสต์19 ม.ค. 2562 18:52โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 21:04 ]

กรุณาแต่งกายสุภาพ (ชุดนักศึกษา) 
และนำบัตรนักศึกษา มาแสดงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง
Ċ
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี,
21 ม.ค. 2562 21:03
Comments