สอบเทียบโอนความรู้ CE


วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบ CE

โพสต์13 พ.ย. 2560 00:47โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิดีโอ YouTube

ผ่านระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยธนบุรี (PART 1)

ตารางสอบเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 19:30โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2560 19:44 ]

- กรุณาแต่งชุดนักศึกษาทุกครั้งที่มีการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบ
- นำบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน หรือใบลงทะเบียน CE มาเข้าสอบทุกครั้ง

กำหนดการลงทะเบียน CE ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 19:19โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ตารางสอน (ติว) นักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE ปีการศึกษา 2/2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 18:40โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 19:10 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้-1/2560 (รอบที่ 2)

โพสต์31 ต.ค. 2560 20:06โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 00:01 ]

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย  
(อาคาร G)

***ประกาศผลสอบรอบที่ 2 (1/2560) วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบเทียบโอน CE-ครั้งที่ 1/2560

โพสต์30 ต.ค. 2560 23:40โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:52 ]

ประกาศผลการสอบเทียบโอน CE-ครั้งที่ 1/2560
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบัญชี

***นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะบัญชี ที่ไม่ผ่านการสอบ CE ให้ดำเนินการสอบครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
(สอบร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจให้ตรวจสอบรายชื่อ และ สถานที่ เวลา การสอบ ได้ในภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจ้งขอเลื่อนกำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอน CE

โพสต์3 ก.ย. 2560 02:30โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 00:26 ]


รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ ครั้งที่ 1/2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 00:55โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 00:30 ]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วันเสารที่ 30 กันยายน 2560)
คณะบัญชี (วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560)
*** รายวิชา 201103 บัญชีการเงิน (สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้)

คณะบริหารธุรกิจ (วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560)
*** รายวิชา 201103 บัญชีการเงิน (สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้)

การเปลี่ยนแปลงตารางสอน (ติว) นักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE-1/60

โพสต์8 ส.ค. 2560 21:14โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ตารางสอบเทียบโอนครั้งที่ 1/2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 21:13โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


1-10 of 31