การสอบเทียบโอนความรู้ (CE) คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดการสอบ ตารางสอบเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่2/2563 (ครั้งที่1)

โพสต์17 ม.ค. 2564 23:27โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 19:22 ]


ดำเนินการสอบ รายวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์ด้านล่าง
1.กำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ (CE)
2.ตารางสอบเทียบโอนความรู้-ครั้งที่1-2563(ภาคการศึกษาที่ 2-2563)
3.ช่องทางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มนักศึกษาเทียบโอนความรู้ (CE) จาก Facebook

การลงทะเบียนเรียนสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

โพสต์22 พ.ย. 2563 19:35โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2563 19:53 ]
กำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 2/2563

โพสต์22 พ.ย. 2563 01:04โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2564 17:43 ]


ตรวจสอบผลการสอบเทียบโอนความรู้ (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)

โพสต์7 พ.ย. 2563 19:30โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 17:52 ]


http://reg.thonburi-u.ac.th/registrar/home.asp

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ (CE) ครั้งที่ 2/2563

โพสต์21 ต.ค. 2563 22:52โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2563 22:54 ]

หมายเหตุ    
C+!    หรือ C!    หมายถึง ผ่าน                
F! หมายถึง ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

วิธีการเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563

โพสต์16 ก.ย. 2563 22:19โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2563 22:20 ]

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างก่อนดำเนินการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1/2563

โพสต์16 ก.ย. 2563 18:56โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2563 20:22 ]
หมายเหตุ
***หากนักศึกษาลงทะเบียนสอบรายวิชามากกว่า 1 รายวิชา 
ให้สอบรายวิชาใด รายวิชาหนึ่ง ก่อนได้ (ภายในเวลา 09.00-15.00 น.)

สอบผ่านระบบด้วยตนเอง 
http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=61

(เฉพาะวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563)


ติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาการ 092-023-7831 
(เฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณะบัญชี ปีการศึกษา 1/2563 )


ให้นักศึกษา 
ดาวน์โหลดเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจากไฟล์ด้านล่าง

กำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563

โพสต์12 ก.ค. 2563 23:42โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2563 19:17 ]ติดต่อขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักทะเบียนและประเมินผล

การติวด้วยตนเองก่อนสอบ CE 

(http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=152)


สอบผ่านระบบด้วยตนเอง 
(เฉพาะวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563)

ติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาการ 092-023-7831 
(เฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณะบัญชี ปีการศึกษา 1/2563 )
   

หากพบปัญหาหรือขั้นตอนการเข้าระบบ e-learning เพื่อใช้ในการเข้าสอบ
   สอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/KM.CCTRU/
      ศูนย์คอมพิวเตอร์ 02-809-0823 ต่อ 223 
สามารถดาวน์โหลดตารางสอบ/ติวออนไลน์ และรายวิชาที่เปิดสอบจากไฟล์ด้านล่าง

ตรวจสอบผลการสอบเทียบโอนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

โพสต์30 พ.ค. 2563 19:09โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 23:15 ]

นักศึกษาที่สอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ (CE) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

http://reg.thonburi-u.ac.th/registrar/home.asp

หมายเหตุ  C+! หรือ C! หมายถึง ผ่าน
                F! หมายถึง ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิชาการ 092-023-7831

1-10 of 96