สอบเทียบโอนความรู้ CEเปลี่ยนแปลงห้องติวรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1/2562 (Update)

โพสต์6 ก.ค. 2562 19:40โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยกเว้นรายวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/
พื้นฐานคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีเว็บ ห้อง (G107) คงเดิม

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

ด่วน...เปลี่ยนแปลงห้องติวรายวิชาเทียบโอน

โพสต์23 มิ.ย. 2562 21:39โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2562 19:30 ]


ตารางสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษาที่ 1/2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 18:53โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 19:06 ]หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิชาการ 092-023-7831

ตารางสอน (ติว) นักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE ปีการศึกษา 1/2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 18:45โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2562 23:38 ]

ลงทะเบียน (คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน-วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (หากมีข้อสงสัย)

สำนักวิชาการ : 092-023-7831

ตรวจสอบการสอบเทียบโอน (CE) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)

โพสต์17 เม.ย. 2562 20:05โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาเทียบโอน ครั้งที่ 2/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

โพสต์17 มี.ค. 2562 19:05โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 
กรุณาแต่งกายสุภาพ ด้วยชุดนักศึกษาเพียงเท่านั้น (หากแต่งกายไม่สุภาพจะมิให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์..ที่แนบมาด้านล่าง

ประกาศผลสอบ CE ครั้งที่ 1-2561 คณะบริหารธุรกิจ

โพสต์16 มี.ค. 2562 19:18โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 02:25 ]


หากมีข้อสงสัย..ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเพิม : 092-023-7831 (สำนักวิชาการ)

ประกาศผลสอบ CE ครั้งที่ 1(ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

โพสต์20 ก.พ. 2562 22:06โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2562 20:45 ]

ประกาศผลสอบ CE ครั้งที่ 1
(ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
 คณะบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2/25561
ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562 

ตารางสอบเทียบโอนความรู้ (CE) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

โพสต์20 ม.ค. 2562 22:26โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้ (ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

โพสต์19 ม.ค. 2562 18:59โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 01:01 ]


กรุณาแต่งกายสุภาพ (ชุดนักศึกษา) 
และนำบัตรนักศึกษา มาแสดงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง

1-10 of 63