สอบเทียบโอนความรู้ CE


แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอน(ติว) นักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE

โพสต์13 มิ.ย. 2561 17:30โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต ]


ตารางสอบเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:49โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 00:10 ]


 กรุณาแต่งกายสุภาพ 
(ชุดนักศึกษาเท้านั้น และห้ามสวมเสื้อยืด) 
มิฉะนั้นจะมิให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

ตารางสอน(ติว) เทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:41โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 23:54 ]

 

ตรวจสอบผลการสอบเทียบโอน ครั้งที่ 2/2560

โพสต์21 มี.ค. 2561 20:05โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โพสต์3 มี.ค. 2561 20:10โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 23:06 ]

ผลการสอบเทียบโอนความรู้   

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

vคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
vคณะบัญชี
vคณะบริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 092-023-7831

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โพสต์22 ม.ค. 2561 22:39โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 22:52 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะบัญชี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (092-023-7831)

แจ้งขอเลื่อนกำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โพสต์14 ม.ค. 2561 20:33โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิชาการ
แจ้งขอเลื่อนกำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอน 
(คณะบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครั้ง
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 


เปลี่ยนแปลงตารางสอน(ติว) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:08โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2560 00:50 ]


1-10 of 42