หน้าแรกกำหนดการประชุมและโครงการของสำนักวิชาการ

วันที่เรื่องเวลาห้องประชุม
4 พฤศจิกายน 2562 สภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 10.00 น. B301 อาคารแย้มชุติ 
9 กันยายน 2562 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2562 10.00 น. B301 
13 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 10.00 น. ฺB301 
7 มีนาคม 2562 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2562 10.00 น. B301 
15 มกราคม 2562 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 10.00 น. B301 
แสดง 5 รายการจากหน้า ประชุม / โครงการ จัดเรียงตาม วันที่, เวลา, เรื่อง ดูเพิ่มเติม »


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Using in plagiarism checking with อักขราวิสุทธิ์ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักวิชาการ ปีการศึกษา2558


โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3-7 และตัวบ่งชี้การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี


โครงการติดตามและพัฒนาการจัดทำ มคอ.7 “กิจกรรม อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์”


แบบฟอร์ม มคอ.

 • มคอ6.doc   85กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.6‎
 • มคอ5.doc   94กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.5‎
 • มคอ4.doc   93กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.4‎
 • มคอ3.doc   91กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.3‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า แบบฟอร์ม มคอ.