หน้าแรกกำหนดการประชุมและโครงการของสำนักวิชาการ

วันที่เรื่องเวลาห้องประชุม
16 มกราคม 2561 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 10.00 น. B301 อาคารแย้มชุติ 
7 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 13.00 น. I103 อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์  
15 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560  10.00 น.  B301 อาคารแย้มชุติ 
13 มิถุนายน 2560 การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 09.30 น. B301 อาคารแย้มชุติ 
15 มีนาคม 2560 การประชุมบริการวิชาการ 10.00 น. ห้องประชุม Lecture 4 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย 
แสดง 5 รายการจากหน้า ประชุม / โครงการ จัดเรียงตาม วันที่, เวลา, เรื่อง ดูเพิ่มเติม »


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Using in plagiarism checking with อักขราวิสุทธิ์ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักวิชาการ ปีการศึกษา2558


โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3-7 และตัวบ่งชี้การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี


โครงการติดตามและพัฒนาการจัดทำ มคอ.7 “กิจกรรม อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์”


แบบฟอร์ม มคอ.

 • มคอ6.doc   85กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.6‎
 • มคอ5.doc   94กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.5‎
 • มคอ4.doc   93กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.4‎
 • มคอ3.doc   91กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2559 23:43 โดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฟอร์ม มคอ.3‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า แบบฟอร์ม มคอ.