กิจกรรมให้แนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

โพสต์18 ธ.ค. 2561 23:06โดยSuchanat Boo   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 23:27 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ]

        ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้แนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน NBI - Youth Club เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ของสภาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐาน แนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาโรงเรียนเทิงวิทยาคมให้ดียิ่งขึ้นไป

รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมแนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

Comments