นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง (แบงค์) 
ประธานสภานักเรียน ปี 2561ถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ 
คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้ว

(ธีโอดอร์ รุสเวลต์)

^..^ งานป้องกันภัย

 • ผลการออกตรวจวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผลการออกตรวจวันที่ 18 ธันวาคม 2561อาคาร 1 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 2 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 3 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 4 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 5 เหตุการณ ...
  ส่ง โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »กิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 23:39 โดย 571137051 สุชานาฏ บุญแสนไชย
 • กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 23:36 โดย 571137051 สุชานาฏ บุญแสนไชย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
spatwk@thoengwit.ac.th


*..* ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะสภานักเรียน ปี 2562 ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เนื่องด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐาน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงกำหนดให้มีการเล ...
  ส่ง โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • สภานักเรียนมอบเงินในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.08 น.สภานักเรียนมอบเงินในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้กับ นักเรียนที่สูญเสียผู้ปกครอง จำนวน 3 ราย โดยมี นายนัฐพล ยาก๋อง ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561เป็นตัวแทนในการมอบเงิน รวมเป็นเงิน 9,000 ดังนี้1.นายวรเมธ สยาม นักเรียนระดับชั้นม.5/8 จำนวนเงิน 3,000 บาท2.นายวรมล สยาม นักเรียนระดับชั้น ม.5/3 จำนวนเงิน 3,000 บาท3.ด.ญ.ชนิสรา ศรีเหล็กแดง นักเรียนระดับชั้น ม.3/10 จำนวนเงิน 3,000 บาท
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 17:38 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง 23 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 23:15 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »