นายจักรภัทร ตาสอน (โน้ต) 
ประธานสภานักเรียน ปี 2562



รากของการศึกษานั้นอาจขม 
ต่ผลออกมาคือหวาน

(แอริสตอเติล)



^..^ งานป้องกันภัย

 • ผลการออกตรวจวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 อาคาร 1 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 2 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 3 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 4 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 5 เหตุการณ์ ปกติอาคารศิลปะ เหตุการณ์ ปกติอาคารอุตสาหกรรม ปกติอาคารดนตรี เหตุการ ปกติห้องเรียนเกษตร เหตุการณ์ ปกติห้องน้ำชาย เหตุการณ์  ปกติหอประชุม เหตุการณ์ ปกติ
  ส่ง 24 ก.พ. 2562 16:59 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • ผลการออกตรวจวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาคาร 1 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 2 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 3 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 4 เหตุการณ์ ปกติอาคาร 5 เหตุการณ์ ปกติอาคารศิลปะ เหตุการณ์ ปกติอาคารอุตสาหกรรม ปกติอาคารดนตรี เหตุการ ปกติห้องเรียนเกษตร เหตุการณ์ ปกติห้องน้ำชาย เหตุการณ์  ปกติหอประชุม เหตุการณ์ ปกติ
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 17:02 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • กิจกรรมให้แนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน         ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้แนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน NBI - Youth Club เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ของสภาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐาน แนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาโรงเรียนเทิงวิทยาคมให้ดียิ่งขึ้นไปรูปภาพกิจกรรม
  ส่ง 18 ธ.ค. 2561 23:27 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 23:36 โดย Suchanat Boo
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


*..* ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เดินขบวนรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันพุธ ที่ 5 เดือนมีนาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น.คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เดินขบวนรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแจกใบความรู้ การเลือกตั้งฯให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบบริเวณหน้าตลาดสดเทิง โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
  ส่ง 6 มี.ค. 2562 05:25 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.08 น.สภานักเรียนมอบเงินในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้กับ นักเรียนที่สูญเสียผู้ปกครอง จำนวน 1 ราย โดยมี นายนัฐพล ยาก๋อง ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ให้กับเด็กชายเอกกวี  กันวุฒิ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
  ส่ง 6 มี.ค. 2562 05:36 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.08 น.สภานักเรียนมอบเงินในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้กับ นักเรียนที่สูญเสียผู้ปกครอง จำนวน 1 ราย โดยมี นายนัฐพล ยาก๋อง ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ให้ นางสาวศุภนิดา ทะระมา ม.4/8 จำนวนเงิน 3,000 บาท
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 23:58 โดย สภานักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »