ประกาศล่าสุด

 • ภาคสนามปี 3 - 2558     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จำนวน 40 นาย เข้าร่วมฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 ณ บ้านสบห้วย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเช ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2559 23:07 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558    วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และผู้กำก ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2558 04:44 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมเป็นกองเกียรติยศ ในการเดินอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2558 19:16 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • การขึ้นทะเบียนและนำปลด ปี 2558 การขึ้นทะเบียนและนำปลด ปี 2558
  ส่ง 22 พ.ย. 2558 04:46 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • ตารางการฝึกภาคสนามปี 2558 ตารางการฝึกภาคสนามปี 2558
  ส่ง 22 พ.ย. 2558 04:48 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »