ประกาศล่าสุด

 • ขยายผลการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT           ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จัดทำโครงการขยายผลการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT ขึ้นในวันอาทิตย์  ที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(427) อาคาร 4          บุคลากรท่านใดสนใจส่งรายชื่อได้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระหัวข้อ1. การเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT   การนำข้อสอบที่อยู่ในคลังข้อสอบของระบบ DLIT มาใช้งาน รวมถึงการนำข้อสอบของเราเผยแพร่2. การใช้ระบบแบบทดสอบระบบออนไลน์ ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม    การทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่ใช้สำหรับให้นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม เข้าทำแบบทดสอบ
  ส่ง 12 ก.ย. 2559 00:38 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT รุ่นที่ 2โรงเรียนเทิงวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (427) 
  ส่ง 1 พ.ย. 2558 03:03 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • ส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม วันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 คณะครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 6 ก.ย. 2558 22:40 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • เปิดการอบรม DLIT และการใช้งาน Google Apps for Education เปิดการอบรม DLIT และการใช้งาน Google Apps for Educationเร็วๆๆๆๆ นี้
  ส่ง 30 ส.ค. 2558 01:17 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
 • เป้าหมายการขยายผล 1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าถึงสื่อ DLIT ได้อย่างถูกต้อง2. ครูสามารถนำสื่อของ DLIT มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม3. บุคลากรและนักเรียนมี E-mail ในนาม @thoengwit.ac.th ทุกคน4. ได้เข้าถึงบริการของ Google Apps for education5. บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ6. ครูมีผลงานทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ส่ง 30 ส.ค. 2558 01:21 โดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »Cloud Computing Technology Manual :
 
Resource : 

Template :
    Application บนอุปกรณ์มือถือ [Android / iOS] ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Google Sheet
 • Google Slide 
 • Google Plus
 • Google Hangout 
 • mail