Hoạt động gần đây của trang web

18:46, 12 thg 10, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 12(C/M T09)
20:41, 5 thg 10, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOACH TUẦN:11(C/M T08)
20:40, 5 thg 10, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOACH TUẦN:11(C/M T08)
07:27, 4 thg 10, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã đính kèm KEHOACHTHANG10-2018.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
07:27, 4 thg 10, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
06:20, 4 thg 10, 2018 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã đính kèm KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-18-19.docx vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018
06:20, 4 thg 10, 2018 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018
09:10, 3 thg 10, 2018 Phạm Hữu Lộc đã đính kèm khhdt 10-2018.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2018
09:10, 3 thg 10, 2018 Phạm Hữu Lộc đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2018
06:41, 3 thg 10, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm kht10 2018.docx vào KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
06:41, 3 thg 10, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
07:20, 1 thg 10, 2018 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
15:10, 29 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm TKB PHU ĐAO SỐ 2 (2018-2019).xls vào TKB phụ đạo số 2 năm học 2018-2019
15:10, 29 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB phụ đạo số 2 năm học 2018-2019
15:09, 29 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 01_10_1018.xls vào TKB áp dụng từ ngày 01/10/2018
15:09, 29 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB áp dụng từ ngày 01/10/2018
00:51, 29 thg 9, 2018 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã đính kèm K.h tháng 10 - 2018.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
00:51, 29 thg 9, 2018 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
20:46, 28 thg 9, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (C/MT7)
21:14, 21 thg 9, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 09(C/M T06)
20:54, 14 thg 9, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 08(C/M T5)
08:26, 9 thg 9, 2018 Phạm Hữu Lộc đã đính kèm khhdt 9-2018.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2018
08:26, 9 thg 9, 2018 Phạm Hữu Lộc đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2018
01:07, 8 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm TKB PHU ĐAO THANG 01 (2018-2019) CHINH THUC.xls vào Thời khóa biểu phụ đạo năm học 2018-2019
01:07, 8 thg 9, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu phụ đạo năm học 2018-2019

cũ hơn | mới hơn