Hoạt động gần đây của trang web

17:47, 9 thg 2, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 29,30,31
08:13, 5 thg 2, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã đính kèm KEHOACHTHANG02-2018.doc vào Kế hoạch tháng 02/ 2018
08:13, 5 thg 2, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã tạo Kế hoạch tháng 02/ 2018
22:33, 4 thg 2, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm KHT02-2018.doc vào Kế hoạch tháng 2/2018
22:33, 4 thg 2, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo Kế hoạch tháng 2/2018
22:49, 2 thg 2, 2018 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã đính kèm K.h thang 2- 2018.doc vào Kế hoạch tháng 2 /2018
22:49, 2 thg 2, 2018 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã tạo Kế hoạch tháng 2 /2018
20:05, 2 thg 2, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN 28 (C/MT25)
07:41, 2 thg 2, 2018 Phạm Hữu Lộc đã đính kèm khhdt 2-2018.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018
07:41, 2 thg 2, 2018 Phạm Hữu Lộc đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018
17:34, 28 thg 1, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 29_01_2018 chinh thuc.xls vào Thời khoá biểu áp dụng ngày 29/01/2018
17:34, 28 thg 1, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khoá biểu áp dụng ngày 29/01/2018
19:50, 26 thg 1, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CM T24)
19:49, 26 thg 1, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CM T24)
21:48, 19 thg 1, 2018 Giáo viên: Lê Phước Dương đã đính kèm photo-1-1481180619813-0-0-186-300-crop-1481180631210.jpg vào Tâm thư
21:48, 19 thg 1, 2018 Giáo viên: Lê Phước Dương đã tạo Tâm thư
18:59, 19 thg 1, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/MT23)
07:15, 15 thg 1, 2018 Phạm Hữu Lộc đã đính kèm Ong thay nong tinh_937.pdf vào Ông thầy nóng tính- truyện của Nguyễn Nhật Ánh
07:15, 15 thg 1, 2018 Phạm Hữu Lộc đã tạo Ông thầy nóng tính- truyện của Nguyễn Nhật Ánh
23:54, 14 thg 1, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm KHT01-2018.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018
23:54, 14 thg 1, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018
06:37, 14 thg 1, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã đính kèm KEHOACHTHANG01-2018.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2018
06:37, 14 thg 1, 2018 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2018
02:09, 12 thg 1, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 25(CM T22)
02:05, 12 thg 1, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 25(CM T22)

cũ hơn | mới hơn