Hoạt động gần đây của trang web

21:07, 23 thg 5, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ
01:13, 20 thg 5, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 43
20:18, 12 thg 5, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 42(C/M T37)
09:31, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH tháng 4/ 2017
08:44, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH thang 5 năm 2017
08:42, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH thang 4 / 2017
08:01, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH thang 3 - 2017
07:57, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH tháng 1-2/2017
07:52, 10 thg 5, 2017 Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi đã tạo KH NH 2016 - 2017
20:47, 5 thg 5, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 41(C/M T36)
08:20, 5 thg 5, 2017 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm KH T5.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017
08:20, 5 thg 5, 2017 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017
01:16, 3 thg 5, 2017 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã đính kèm TRƯỜNG THCS HÒA HIỆPKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5.doc vào Kế hoạch chuyên môn tháng 5/2017
01:16, 3 thg 5, 2017 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã tạo Kế hoạch chuyên môn tháng 5/2017
10:50, 1 thg 5, 2017 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2017
19:31, 28 thg 4, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (C/M T35)
01:15, 28 thg 4, 2017 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã đính kèm K.H thang 5-2017.doc vào Kế hoạch tháng 5- 2017
01:15, 28 thg 4, 2017 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã tạo Kế hoạch tháng 5- 2017
20:47, 27 thg 4, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhd5 - 2017.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2017
20:47, 27 thg 4, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2017
20:26, 27 thg 4, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 4-2017.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2017
20:26, 27 thg 4, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2017
21:19, 24 thg 4, 2017 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Mau eCBCCVC-BNV-2016.doc vào Mẫu eCBCCVC-BNV/2016 - Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm, CSDL CBCCVC
21:19, 24 thg 4, 2017 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Mẫu eCBCCVC-BNV/2016 - Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm, CSDL CBCCVC
19:34, 21 thg 4, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/M T34)

cũ hơn | mới hơn