Hoạt động gần đây của trang web

07:48, 19 thg 2, 2019 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
18:36, 15 thg 2, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 28(C/M T25)
18:31, 15 thg 2, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 28(C/M T25)
20:28, 14 thg 2, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 18_02_2019.xls vào Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/02/2019
20:28, 14 thg 2, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/02/2019
19:50, 25 thg 1, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CMT24)
19:21, 25 thg 1, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CMT24)
04:17, 21 thg 1, 2019 Giáo viên: Lê Phước Dương đã cập nhật 58-cd9.jpg
04:17, 21 thg 1, 2019 Giáo viên: Lê Phước Dương đã tạo Lời cô giáo trẻ.
19:36, 18 thg 1, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/M T23)
19:31, 18 thg 1, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/M T23)
20:21, 11 thg 1, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/MT22)
18:00, 11 thg 1, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm TKB PHU ĐAO SỐ 04 (2018-2019).xls vào Thời khóa biểu phụ đạo số 4 năm học 2018-2019
18:00, 11 thg 1, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu phụ đạo số 4 năm học 2018-2019
17:57, 11 thg 1, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 14_01_2019.xls vào Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/01/2019
17:57, 11 thg 1, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/01/2019
00:58, 11 thg 1, 2019 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng đã đính kèm KE HOACH THANG 1.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019
00:58, 11 thg 1, 2019 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019
17:07, 7 thg 1, 2019 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019 Có điều chỉnh
21:46, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
06:43, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã đính kèm KEHOACHTHANG01-2019.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
06:43, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
06:29, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm kht12 2018.docx vào KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
06:29, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm KHT01-2019.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
06:29, 5 thg 1, 2019 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

cũ hơn | mới hơn