Hoạt động gần đây của trang web

07:53, 14 thg 6, 2018 Giáo viên: Lê Phước Dương đã đính kèm 35399287_589804714737574_6402873288518795264_n.jpg vào Chưa có tiêu đề
07:53, 14 thg 6, 2018 Giáo viên: Lê Phước Dương đã đính kèm 35240467_589804734737572_5311324938131472384_n.jpg vào Chưa có tiêu đề
07:53, 14 thg 6, 2018 Giáo viên: Lê Phước Dương đã tạo Chưa có tiêu đề
14:05, 29 thg 5, 2018 Hiệu trưởng: Võ Phi Long đã đính kèm THONG BAO TUYEN SINH LOP 6 NH 2018-2019.pdf vào THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019
14:05, 29 thg 5, 2018 Hiệu trưởng: Võ Phi Long đã tạo THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019
17:48, 24 thg 5, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH: THỜI GIAN NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018
17:48, 24 thg 5, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH: THỜI GIAN NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018
20:06, 18 thg 5, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN 43
18:33, 17 thg 5, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã cập nhật 8A8_CN_2017_2018.xls
20:09, 10 thg 5, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 42(C/M T37)
06:20, 9 thg 5, 2018 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
00:27, 5 thg 5, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã đính kèm KH T5.doc vào Kế hoạch hoạt động tháng 5 - 2018
00:27, 5 thg 5, 2018 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc đã tạo Kế hoạch hoạt động tháng 5 - 2018
19:58, 4 thg 5, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 41(C/M T36)
19:55, 27 thg 4, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 40(C/MT35)
17:50, 27 thg 4, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/5/2018
17:50, 27 thg 4, 2018 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 02_5_2018.xls vào Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/5/2018
20:27, 20 thg 4, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/MT34)
19:29, 15 thg 4, 2018 Tổ phó Sử - GD: Lê Xuân Ánh đã đính kèm LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II CHINH THUC.doc vào LỊCH KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2017 - 2018 THỰC HIỆN TUẦN 34, 35, 36.
19:29, 15 thg 4, 2018 Tổ phó Sử - GD: Lê Xuân Ánh đã tạo LỊCH KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2017 - 2018 THỰC HIỆN TUẦN 34, 35, 36.
19:24, 13 thg 4, 2018 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 38(C/M T33)
06:42, 13 thg 4, 2018 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã đính kèm KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4-2018.docx vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
06:42, 13 thg 4, 2018 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
00:54, 9 thg 4, 2018 Phạm Hữu Lộc đã đính kèm khhdt 4-2018.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2018
00:54, 9 thg 4, 2018 Phạm Hữu Lộc đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2018

cũ hơn | mới hơn