VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

Hiển thị bài đăng 1 - 17trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017

đăng 23:51, 21 thg 12, 2016 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

đăng 09:56, 19 thg 10, 2016 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long   [ đã cập nhật 09:57, 19 thg 10, 2016 ]


GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ BCH CÔNG ĐOÀN

đăng 23:52, 29 thg 9, 2015 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

đăng 15:12, 21 thg 9, 2015 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


BIỂU ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

đăng 19:02, 13 thg 9, 2015 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long   [ đã cập nhật 15:05, 21 thg 9, 2015 ]


BIỂU ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

đăng 15:45, 29 thg 10, 2014 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014-2015

đăng 15:43, 29 thg 10, 2014 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015

đăng 15:41, 29 thg 10, 2014 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

đăng 15:40, 29 thg 10, 2014 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


1-10 of 17