KẾ HOẠCH TUẦN: 42(C/M T37)

đăng 20:09, 10 thg 5, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 42 (CM T37)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   14/ 5/ 2018 đến ngày 19/5/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

14/5

 

-  Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A12 trực tuần.

-  Học bình thường. Khối 9 ôn thi tuyển sinh lớp 10 theo lịch.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A11 trực tuần.

-  Học bình thường. Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

THỨ BA

15/5

 

-          HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC

-          ( TP: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM)

-          Từ 7h – 9h: k 6,9  từ 9h -11h k7,8.

-          Lớp 6A4  lao động vệ sinh từ 8h30.

-          HS nghỉ học

 

HS nghỉ học

THỨ TƯ

16/5

 

 Học bình thường.

-          Học bình thường

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

17/5

Học bình thường.

Học bình thường.

Lớp 6A5 lao động vệ sinh

THỨ SÁU

18/5

 

Học bình thường.

Học bình thường.

Lớp 6A8 lao động vệ sinh

THỨ BẢY

19/5

-          Học bình thường.

-           HS vệ sinh phòng học trong giờ sinh hoạt lớp.

-          GVCN bàn giao CSVC lớp học.

-          Học bình thường.

-          Lớp 6A7 lao động vệ sinh

-          HS vệ sinh phòng học trong giờ sinh hoạt lớp.

-          GVCN bàn giao CSVC lớp học

Chủ nhật

 

Comments