KẾ HOẠCH TUẦN: 42(C/M T37)

đăng 20:18, 12 thg 5, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 42 (C/M T37)

                             Từ ngày 15/5/ 2017  đến ngày  20/5/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

15/5

 

- Kiểm tra học kì II môn Ngữ văn, Anh văn 6,9 từ 7h.

- Lớp 9A10 trực tuần

- Lớp 7A7 lao động vệ sinh

- Các lớp 6A4, 6A5 nộp câu hỏi chuẩn bị cho diễn đàn về tổng phụ trách.

- Kiểm tra học kì II môn Ngữ văn, Anh văn 7,8 từ 13h.

 -  Lớp 7A4 trực tuần

- Các lớp 7A4, 7A5, 8A4, 8A5 nộp câu hỏi chuẩn bị cho diễn đàn về tổng phụ trách.

THỨ BA

16/5

 

- Kiểm tra học kì II môn Toán 6,9 từ 7h.

- Lớp 7A8  lao động vệ sinh

- Kiểm tra học kì II môn Toán 7,8 từ 13h.

- Lớp 6A13 lao động vệ sinh

THỨ TƯ

17/5

 

  Học bình thường

- Học bình thường

- Lớp 9A6 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

18/5

 

-  Học bình thường. HỌP BCH CÔNG ĐOÀN MỎ RỘNG từ 9h.

-  Duyệt chương trình chuẩn bị cho diễn đàn từ 7h30 (TP: Ban tổ chức, các thành viên, GVCN các lớp tham gia theo kế hoạch.

- Học bình thường

- Lớp 9A7 lao động vệ sinh

THỨ SÁU

19/5

  Học theo thời khóa biểu.

 HỌP XÉT 02 MẶT GD KHỐI 7,8 từ 7h30 (TP: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM)

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

HỌP XÉT 02 MẶT GD KHỐI 6,9 từ 13h30 (TP: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM)

THỨ BẢY

20/5

 

 - Học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A9 LĐVS.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A1 tổng vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lớp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

 

Comments