KẾ HOẠCH TUẦN: 41(C/M T36)

đăng 19:58, 4 thg 5, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 41 (CM T36)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   7/ 5/ 2018 đến ngày 12/5/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

7/5

 

-  Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A11 trực tuần.

-  Học bình thường

- Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A11 trực tuần.

-  Học bình thường.

THỨ BA

8/5

 

-           Kiểm tra học kì II Tin học 6, Hóa 9 (T1). Tiết 2 học theo TKB từ T2.

-           Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra học kì II Tin học 7, Hóa 8 (T1)

-          Tiết 2 học theo TKB từ T2.

THỨ TƯ

9/5

 

-           Học bình thường.

-          Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

  Học bình thường

THỨ NĂM

10/5

-          Kiểm tra kì II : Ngữ Văn, Tiếng Anh 6,9 từ 7h.

-           Lớp 7A13  lao động vệ sinh.

-          HỌP THI ĐUA từ 7h30

-          Kiểm tra kì II : Ngữ Văn, Tiếng Anh 7,8 từ 13h.

-          Họp BCH CĐ mở rộng từ 14h.

THỨ SÁU

11/5

-            Kiểm tra kì II : Toán 6,9 từ 7h.

-          Kiểm tra kì II: Toán 7,8  từ 13h.

-          Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

12/5

HỌC SINH NGHỈ HỌC

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh

-          Giáo viên chấm và hoàn thành bài kiểm tra

HỌC SINH NGHỈ HỌC

Giáo viên chấm và hoàn thành bài kiểm tra.

Chủ nhật

 

 

 

 

Comments