KẾ HOẠCH TUẦN: 41(C/M T36)

đăng 20:47, 5 thg 5, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 41 (C/M T36)

                             Từ ngày 8/5/ 2017  đến ngày  13/5 /2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

8/5

 

Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A9 trực tuần

Học theo thời khóa biểu

Học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A3 trực tuần. Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

THỨ BA

9/5

 

Học theo thời khóa biểu

Học theo thời khóa biểu

Lớp 6A3 lao động vệ sinh

THỨ TƯ

10/5

 

-  Kiểm tra  Vật lí kì II 6,9 tiết 1.

-  Kiểm tra KHTN 7VNEN tiết 1,2

- Tiết 2 khối 6,9  học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

- Tiết 3 7VNEN học từ tiết 2.

- Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

- THAM GIA ĐẠI HÔI TDTT tại TTVH xã từ 7h. Thành phần: BGH, TPT, GVCN và HS các lớp 8A1, 8A3, 8A5, 8A6, 8A7, 8A9.

( HS mang giày, đồng phục thể dục)

 

-  Kiểm tra Vật lí kì II 7,8 tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

 

THỨ NĂM

11/5

 

- Kiểm tra Hóa 9, Tin 6 kì II  tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi. HỌP THI ĐUA từ  7h30

 

- Kiểm tra Hóa 8, Tin 7 kì II tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

- Lớp 6A8 lao động vệ sinh

THỨ SÁU

12/5

-  Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

-  Lớp 9A5 lao động.

THỨ BẢY

13/5

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

Comments