KẾ HOẠCH TUẦN: 40(C/M T37)

đăng 21:12, 10 thg 5, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:13, 10 thg 5, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 40(CM T37)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 13/05/2019  đến ngày 18/05/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/5

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A5, 6A6 trực tuần (6A5 sân trước và sắp xếp bàn ghế, 6A6 sân sau).

-   Học bình thường 

 

 

-          Học bình thường. Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

-          Lớp 7A1 trực tuần. Chào cờ đầu tuần

 

THỨ BA

14/5

 

 -  HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K 7,8 TP: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM thời gian từ 8h.

- Học bình thường

  - HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K6,9 TP: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM thời gian từ  14h.

 - Lớp 6A8 lao động vệ sinh (GVCN tự bố trí thời gian cho phù hợp)

 -    Học bình thường

THỨ TƯ

15/5

 

  

   Học bình thường

 

    

 

                             

-          Học bình thường

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

16/5

 

-          HỌP LIÊN TỊCH từ 7h30

-          Học bình thường

 

 

-          Học bình thường

-            Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

17/5

HỌP XÉT TỐT NGHIỆP lớp 9 từ 7h30 (theo QĐ)

 Họ sinh nghỉ học.

-          HỌP XÉT TỐT NGHIỆP lớp 9 từ 7h30 (theo QĐ).

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh. Học sinh nghỉ học.

THỨ BẢY

18/5

 Học bình thường

 

-          Học bình thường

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 -   Lớp 8A4, 8A5 bố trí  các em nam lao động theo kế hoạch của Liên đội trong tuần.

-   GV mượn sách, thiết bị trả sách , thiết bị trong tuần.

- GVCN kiểm tra CSVC lớp học chuẩn bị cho công tác bàn giao vào thứ 2/20/5/19

 

 

 

Comments