KẾ HOẠCH TUẦN: 40(C/MT35)

đăng 19:55, 27 thg 4, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (CM T35)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   30/ 4/ 2018 đến ngày 5/5/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

30/4

 

NGHỈ LỄ: 30/4

  NGHỈ LỄ: 30/4

THỨ BA

1/5

 

            NGHỈ LỄ: 1/5

 NGHỈ LỄ: 1/5

THỨ TƯ

2/5

 

- HỌC tkb thứ 5 . Lớp 9A10 trực tuần

- Tiết 1 kiểm tra học kì II Lịch sử 6,9. Tiết 2 học theo TKB từ T1.

-  Lớp 7A2, 7A9 lao động vệ sinh

- HỌP BAN THI ĐUA từ 7h.

- HỌC tkb thứ 5. Lớp 8A10 trực tuần

- Tiết 1 kiểm tra học kì II Lịch sử 7,8. Tiết 2 học theo TKB từ T1

THỨ NĂM

3/5

- HỌC tkb thứ 4. Tiết 1 kiểm tra học kì II:  Sinh học 6,9. Tiết 2 học theo TKB từ T1) . Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

- Học TKB thứ 4 . Tiết 1 kiểm tra học kì II: Sinh học 7,8. Tiết 2 học theo TKB từ T1) 

- HỌP CHI BỘ từ 13h30.

THỨ SÁU

4/5

-  Tiết 1 kiểm tra học kì II Vật lí 6,9.

 -  Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

 - Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

-  Tiết 1 kiểm tra học kì II Vật lí 7,8.

 -  Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

THỨ BẢY

5/5

-          Họp giao ban GVCN từ 7h.

-     Học bình thường

 -   Lớp 7A8  lao động vệ sinh. 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-          Học bình thường.

Chủ nhật

 

 

 

Comments