KẾ HOẠCH TUẦN: 39(C/M T36)

đăng 20:53, 3 thg 5, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 39(CM T36)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 6/05/2019  đến ngày 11/05/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

6/5

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A2, 6A3 trực tuần (6A2 sân trước và sắp xếp bàn ghế, 6A3 sân sau)

-           Học bình thường 

-   Lớp 7A11  lao động vệ sinh.

- Thứ 2,3,4 học bù phụ đạo tuần 35

(do nghỉ lễ)

 

 

-          Học bình thường. Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

-          Lớp 8A12 trực tuần. Chào cờ đầu tuần

            - Thứ 2,3,4 học bù phụ đạo tuần 35 (do nghỉ lễ)

 

 

THỨ BA

7/5

 

  - Tiết 1 kiểm tra học kì II Vật lí  6,9.

  - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

  -   Lớp 7A12  lao động vệ sinh.

 

  

  - Tiết 1 kiểm tra học kì II Vật lí  7,8.

  - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

 

THỨ TƯ

8/5

 

  

   Học bình thường

 

    

 

                             

-          Học bình thường

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

9/5

 

 Kiểm tra học kì II Ngữ Văn – Tiếng Anh 6,9 từ 6h45.

 

-           Kiểm tra học kì II Ngữ Văn – Tiếng Anh 7,8 từ 12h45.

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

10/5

Kiểm tra học kì II  Toán 6,9  từ 6h45.

 

Kiểm tra học kì II  Toán 7,8  từ 12h45

Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

11/5

 Học bình thường

 

-          Học bình thường

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

 

Comments