KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/MT34)

đăng 20:27, 20 thg 4, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (CM T34)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   23/ 4/ 2018 đến ngày 28/4/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

23/4

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A9 trực tuần

  -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A9 trực tuần.

 

THỨ BA

24/4

 

-Tiết 1 kiểm tra học kì II GDCD 6,9. Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

-  Lớp 7A1 lao động vệ sinh

-  Kiểm tra Tiếng Việt 8 (T1từ 8A1- 8A6, T2 từ 8A7 – 8A12)

- Tiết 1 kiểm tra học kì II GDCD 7,8.

- Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

 

THỨ TƯ

25/4 (10/3 AL)

 

NGHỈ LỄ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ LỄ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THỨ NĂM

26/4 

- Tiết 1 kiểm tra học kì II Công nghệ 6,9. - Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh

- HỌP THI ĐUA từ 9h

- Tiết 1 kiểm tra học kì II Công nghệ 7,8.

- Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ SÁU

27/4

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ BẢY

28/4

-          Họp giao ban GVCN từ 7h.

-  Tiết 1 kiểm tra học kì II Địa lí 6,9.

 -  Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

-   Lớp 7A5  lao động vệ sinh. 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45.

 - Tiết 1 kiểm tra học kì II Địa lí 7,8.

 - Tiết 2 học theo TKB từ T1. 

Chủ nhật

 

 

 

Comments