KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T35)

đăng 20:35, 26 thg 4, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 38(CM T35)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 29/04/2019  đến ngày 04/05/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

29/4

 

                        NGHỈ

                             NGHỈ

THỨ BA

30/4

 

                      NGHỈ LỄ

                        NGHỈ LỄ

THỨ TƯ

01/5

 

  

                     NGHỈ LỄ

                             

                       NGHỈ LỄ

THỨ NĂM

02/5

 

 - Lớp 6A1 trực tuần

 - Tiết 1 kiểm tra học kì II Lịch sử 6,9.

-  Tiết 2: kiểm tra Hình học 6, Văn 9.

- Tiết 3 học theo tkb từ tiết 1.

-   Lớp 7A10  lao động vệ sinh.

 - Họp liên tịch từ 7h30.

-           Lớp 8A11 trực tuần

 - Tiết 1 kiểm tra học kì II Lịch sử 7,8.

 - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

   

THỨ SÁU

03/5

  - Tiết 1 kiểm tra học kì II Sinh học 6,9.

  - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

 

 

 

   - Tiết 1 kiểm tra học kì II Sinh học 7,8.

   - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

  -   Lớp 9A4  lao động vệ sinh. Lớp 9A7 LĐVS hành lang, cầu thang lớp học.

 

 

THỨ BẢY

04/5

 - Tiết 1 kiểm tra học kì II Hóa học 9.

-  Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

 - Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

      - Tiết 1 kiểm tra học kì II Hóa học 8, Tin  học7

      -  Tiết 2 học theo tkb từ tiết 2.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

Comments