KẾ HOẠCH TUẦN: 38(C/M T33)

đăng 19:24, 13 thg 4, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (CM T33)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   16/ 4/ 2018 đến ngày 21/4/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

16/4

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A8 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A9 lao động vệ sinh

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A8 trực tuần.

 

THỨ BA

17/4

 

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A12 lao động vệ sinh

-  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-  Kiểm tra Đại số 7,8 (T5)

-  Kiểm tra Văn, Tiếng Việt 9 (T1,2 từ 9A1- 9A6, T2 từ 9A7 – 8A12)

THỨ TƯ

18/4

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A12 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

19/4 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

- Lớp 8A2 lao động vệ sinh (T1,T2)

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ SÁU

20/4

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -     Lớp 9A10 lao động.

THỨ BẢY

21/4

-          Họp giao ban GVCN từ 7h.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A11  lao động vệ sinh. 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

Chủ nhật

 

 

 

Comments