KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)

đăng 21:11, 14 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)

                             Từ ngày 17/4/ 2017  đến ngày  22/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

17/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A10 trực tuần.

 

THỨ BA

18/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra  Anh Văn 8, Đại số 8 tiết 1,2 từ 8A1 – 8A6, tiết 3,4 từ 8A7 – 8A12.

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

19/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A13 lao động vệ sinh

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

20/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Anh Văn 6,9 tiết 3

-  HỌP CÔNG ĐOÀN  TỬ 9h45

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

21/4

Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

22/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

- Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

Comments