KẾ HOẠCH TUẦN: 37(C/MT34)

đăng 21:11, 19 thg 4, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 37(CM T34)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 22/04/2019  đến ngày 27/04/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

22/4

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A11 trực tuần

-    Học bình thường   

      -    Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 

-          Học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A10 trực tuần

 

 

THỨ BA

23/4

 

    - Tiết 1 kiểm tra học kì II GDCD 6,9.

    - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

    -   Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

   - Tiết 1 kiểm tra học kì II GDCD 7,8.

   - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

 

  

THỨ TƯ

24/4

 

   -   Học bình thường.

   -   Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

  -     Học bình thường

 

THỨ NĂM

25/4

 

  - Tiết 1 kiểm tra học kì II Công nghệ 6,9.

    - Tiết 2 kiểm tra học kì II Tin học 6,9.

    - Tiết 3 học theo tkb từ tiết 1.

    -   Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

 

    - Tiết 1 kiểm tra học kì II Công nghệ 7,8.

    - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

 

THỨ SÁU

26/4

  - Tiết 1 kiểm tra học kì II Địa lí 6,9.

  - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

 

 

   - Tiết 1 kiểm tra học kì II Địa lí 7,8.

   - Tiết 2 học theo tkb từ tiết 1.

   -   Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

27/4

      - Học bình thường

      - Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

       Học bình thường

       

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

 

 

Comments