KẾ HOẠCH TUẦN 37(C/MT32)

đăng 20:20, 6 thg 4, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:21, 6 thg 4, 2018 ]

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 37 (CM T32)

                             Năm học 2017 - 2018

                     Từ ngày   9/ 4/ 2018 đến ngày 14/4/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

9/4

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A7 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A7 trực tuần.

   - Lớp 6a8 lao động vệ sinh.

THỨ BA

10/4

 

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Sinh học 8 (T1 từ 8A1- 8A6, T2 từ 8A7 – 8A12)

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6a10 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Anh Văn 7,8 (T5)

THỨ TƯ

11/4

 

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A7 lao động vệ sinh.

- HỌP CHI BỘ từ 13h30 đến 15h. 15h tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

THỨ NĂM

12/4 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

- Kiểm tra: Anh Văn 6, 9 (T3)

                     Đại số 9 (T4)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

13/4

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -     Lớp 6a9 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

14/4

-          Họp giao ban GVCN từ 7h.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh. 

Chủ nhật

15/4 

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI 9 từ 7h 30 phút 

 

 

 

Comments