KẾ HOẠCH TUẦN: 37(C/M T32)

đăng 20:51, 7 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 37 (C/M T32)

                             Từ ngày 10/4/ 2017  đến ngày  15/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

10/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A5 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A9 trực tuần.

- Lớp  6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

11/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A7 lao động vệ sinh

 - Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp  6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

12/4

 

-Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A8 lao động vệ sinh

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

13/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

-  HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

14/4

Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A2 lao động vệ sinh

- Kiểm tra Anh Văn 7, Hóa học 8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

15/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

- Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

Comments