KẾ HOẠCH TUẦN: 36 (C/M T33)

đăng 21:08, 12 thg 4, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 36 (CM T33)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 15/04/2019  đến ngày 20/04/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

15/4

(10/3) 

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

  NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THỨ BA

16/4

 

    -    Lớp 9A10 trực tuần

    -    Học bình thường.  

    -   Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

  -  Lớp 8A9 trực tuần.

  -  Học bình thường

  -   Kiểm tra :Đại số 7, Tiếng Việt 8 (T5)

 

THỨ TƯ

17/4

 

   -   Học bình thường.

   -     HS thuộc diện chính sách nhận gạo theo kế hoạch.

   -   Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

  -     Học bình thường

  -    HS thuộc diện chính sách nhận gạo theo kế hoạch.

 

 

THỨ NĂM

18/4

 

    -  Học bình thường.

    - Kiểm tra: Tiếng Việt 9 (T3),

                        Anh Văn 6 (T3)

    - Thi học sinh giỏi khối 6, 7 từ 7h.

   -    Học bình thường

   -   Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

19/4

      - Học bình thường

      - Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

     Học bình thường

 

 

THỨ BẢY

20/4

      - Học bình thường

      - Lớp 8A9 lao động vệ sinh (bù T32 do trùng tiết học)

 

       Học bình thường

       

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

Comments