KẾ HOẠCH TUẦN: 35(C/M T32)

đăng 21:24, 5 thg 4, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 35 (CM T32)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 8/04/2019  đến ngày 13/04/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

8/4

 

  -   Chào cờ đầu tuần.  Lớp 9A9 trực tuần.

 -    Học bình thường

 -   Lớp 8A5 lao động vệ sinh.

  -  Học bình thường.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A8 trực tuần.

 

THỨ BA

9/4

 

    -    Học bình thường.  

    -   Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

   -  Học bình thường

   -   Kiểm tra : Anh Văn 7, Anh Văn 8 (T5)

  -     Kiểm tra: Anh Văn 9, Đại số 9

( Tiết 1,2 từ 9A3 đến 9A8. Tiết 3,4: 9A1, 9A2, 9A9, 9A10, 9A11)

THỨ TƯ

10/4

 

   -   Học bình thường

   -   Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

       Học bình thường

     

 

 

THỨ NĂM

11/4

 

    -  Học bình thường

    -  HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

  

   -    Học bình thường

   -   Lớp 9A10 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

12/4

      - Học bình thường

      - Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 -    Học bình thường

 -     Kiểm tra: Đại  8(T5)

 

THỨ BẢY

13/4

      - Học bình thường

      - Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

 

      - Học bình thường

       

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Giáo viên chủ nhiệm lớp HDHS lao động vệ sinh xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

 

Comments