KẾ HOẠCH TUẦN: 34 (C/M T29)

đăng 21:33, 17 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 34 (C/M T29)

                           Từ ngày 20/3/2017  đến ngày  26/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

20/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A6 trực tuần.

- Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

- Lớp 9A11 lao động chuẩn bị cho Hội trại

THỨ BA

21/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Tin học, Công nghệ 8: Tiết 1,2 từ 8A1 – 8A6. Tiết 3,4 từ 8A7– 8A12

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

22/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A11 lao động vệ sinh

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

23/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 8A10 lao động vệ sinh (bù T32)

- Kiểm tra Lịch sử 9 tiết 3, Địa lí 6 tiết 3.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A6 tổng vệ sinh chuẩn bị cho Hội trại

- Lớp 9A3 lao động chuẩn bị cho Hội trại

 

 

THỨ SÁU

24/3

 HỘI TRẠI 26/3  CB – GV- NV – HS 7,8 tham gia tập trung từ 6h 30 khai mạc.

 

- HỘI TRẠI 26/3

- Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

25/3

 

 HỘI TRẠI 26/3

 

- HỘI TRẠI 26/3

- Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
  • Khối 6,7 ngày 24,25 nghỉ học. Lớp 7A5 LĐVS  thứ 2/27/3/17

 

 

Comments