KẾ HOẠCH TUẦN: 33(C/MT28)

đăng 02:25, 9 thg 3, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 33 (CM T28)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 12/ 03/ 2018 đến ngày 17/03/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

12/3

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A3 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -      Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A3  trực tuần.

   

THỨ BA

13/3

 

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A10 lao động vệ sinh

- Kiểm tra GDCD8, Toán 8 (T1,2 từ 8A1- 8A6, T3,4 từ 8A7-8A12)

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Vật lí 7,8 (T5)

THỨ TƯ

14/3

 

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-  Lớp 7A9 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

15/3 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Kiểm tra Công nghệ 7, Tin 7(T1,2 từ 7A1- 7A7, T3,4 từ 7A8-7A13)

-          Kiểm tra Vật lí 6, 9 (T3)

-          Kiểm tra Tin học 6 (T4),  Văn học 9 (T4)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A6 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

16/3

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 -  Lớp 7A7 lao động vệ sinh

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

17/3 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp7A11 lao động vệ sinh.

 

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments