KẾ HOẠCH TUẦN: 32(C/M T27)

đăng 18:36, 2 thg 3, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
  

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (CM T27)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 05/ 03/ 2018 đến ngày 10/03/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

5/3

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -      Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A2  trực tuần.

   

THỨ BA

6/3

 

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A1 lao động vệ sinh

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Văn 7, Tin 8 (T5)

THỨ TƯ

7/3

 

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-  Lớp 7A2 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A5 lao động.

HỌP CHI BỘ TỪ 14h

THỨ NĂM

8/3 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A3  lao động vệ sinh. - Kiểm tra GDCD6, Sinh học 6 (T3,4)

-          Kiểm tra GDCD9, Hóa học 9 (T3,4)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

9/3

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 -  Lớp 7A4 lao động vệ sinh

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

10/3 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp7A5 lao động vệ sinh.

 

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments