KẾ HOẠCH TUẦN: 31(C/M T28)

đăng 18:31, 8 thg 3, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 31 (CM T28)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 11/03/2019  đến ngày 16/03/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

11/3

 

  -   Chào cờ đầu tuần.

 -   Lớp 9A5 trực tuần.

 -    Học bình thường

 -    Lớp 7A5 vệ sinh khu hành lang các phòng phụ đạo, các phòng học. Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

  -  Học bình thường.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A4 trực tuần.

    

THỨ BA

12/3

 

    -      Học bình thường.  

    -      Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

  -    Học bình thường

 -     Lớp 9A1 lao động vệ sinh.

  -    Kiểm tra Địa lí 7, Công nghệ 8 (T5).

-  Kiểm tra: Hóa học 9, GDCD 9 tiết 1,2 từ 9A1đến 9A6, tiết 3,4 từ 9A7 đến 9A11.

 

THỨ TƯ

13/3

 

 -      Học bình thường

 -     Lớp 7A8 lao động vệ sinh

 

      -  Học bình thường

 

 

THỨ NĂM

14/3

 

-          Học bình thường

-          Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

-          HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

 

   Học bình thường

 

THỨ SÁU

15/3

-          Học bình thường

-          Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

 

    Học bình thường

 

 

THỨ BẢY

16/3

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học bình thường

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

      - Học bình thường

      - Lớp 9A1 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments