KẾ HOẠCH TUẦN: 30(C/M T27)

đăng 20:15, 1 thg 3, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 30 (CM T27)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 04/03/2019  đến ngày  09/03/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

04/3

 

  -   Chào cờ đầu tuần từ 6h55 đến 7h30 từ 7h30 đến 8h cán bộ công nhân viên có tiết buổi sáng tập trung tại Hội trường nhà trường.

 -   Lớp 9A4 trực tuần.

 -    Học bình thường

 -    Lớp 7A3 lao động vệ sinh (làm sớm)

  -  Học bình thường.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A3 trực tuần.

    

THỨ BA

05/3

 

    -      Học bình thường.  

    -     Lớp 7A2 lao động vệ sinh

  -    Học bình thường

 -     Lớp 9A1 lao động vệ sinh.

  -    Kiểm tra Vật Lý 7, Đại Số 8 (T5)

 

 

THỨ TƯ

06/3

 

       Học bình thường

  

 

      -  Học bình thường

- Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

- HỌP CHI BỘ từ 13h30 (mang theo bản cam kết)

THỨ NĂM

07/3

 

-          Cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh khối 7,8,9 tập trung từ 6h45-9h nghe tư vấn về giáo dục sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên. Công tác chuẩn bị: Lớp 9A3, 9A4. Lớp 7,8 phụ đạo T1,2 nghỉ. T3,4 lớp có tiết phụ đạo học bình thường.

-          Kiểm tra tiết 3: Vật lí 6, Công nghệ 9. Tiết 4,5 K6,9 học tiết 1,2 theo tkb.

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh (làm sớm trước và sau buổi tư vấn)

 

    Học bình thường

 

THỨ SÁU

08/3

Học bình thường

 

 -   Học bình thường

 -  Kiểm tra: Địa lý 8 (Tiết 5).

 -  Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

09/3

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học bình thường

      - Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

     

Chủ nhật

 

 

Comments