KẾ HOẠCH TUẦN:29(C/M T26)

đăng 20:10, 22 thg 2, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 29 (CM T26)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 25/02/2019  đến ngày  02/03/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

25/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A3 trực tuần.

 -    Học bình thường

-     Lớp 8A4 lao động vệ sinh. Lớp 8A5 lao động.

 

  -  Học bình thường. Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần.

    

THỨ BA

26/2

 

      -   Học bình thường.  Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra: GDCD 7, Văn 7 (T1,2 từ 7A1- 7A7, T3,4 từ 7A8-7A12)

-          Các đ/c Đảng viên dự Hội nghị tại UBND xã: Thời gian 8h (các đ/c có giờ báo tổ trưởng phân công dạy thay)

 

  -    Học bình thường

  -    Kiểm tra Anh Văn 7,8 (Tiết 5)

 

 

THỨ TƯ

27/2

 

   -     Học bình thường

   -     Lớp 7A1 lao động vệ sinh

 

       Học bình thường

 

THỨ NĂM

28/2

 

 Học bình thường

Kiểm tra tiết 3,4: Anh văn 6, Văn 6

Anh văn 9, Công nghệ 9.

     Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

 

 -    Học bình thường

 -    Lớp 9A10 lao động.

-   Kiểm tra: Sinh học 6, GDCD6 (T1,2 từ 6A1- 6A7, T3,4 từ 6A8-6A12)

 - Kiểm tra Hóa học 8 (Tiết 5)

THỨ SÁU

1/3

Học bình thường

Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

  Học bình thường

       - Kiểm tra: GDCD 8 (Tiết 5)

THỨ BẢY

2/3

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học bình thường

      - Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

     

Chủ nhật

 

 

 

 
Comments