KẾ HOẠCH TUẦN: 29 (C/M T24)

đăng 18:28, 10 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 29  (C/M T24)

                            Từ ngày 13/2/2017  đến ngày  18/2/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/2

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1 trực tuần.

- Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ BA

14/2

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

15/2

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A9 lao động vệ sinh

- Lớp 9A1 lao động.

 

 

THỨ NĂM

16/2

 

-  Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Toán (Đại số 9) tiết 3.

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A13 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

17/2

  Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A12lao động vệ sinh

- Kiểm tra Toán Văn 7, Hóa 8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

18/2

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45. Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

  • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
  • Kế hoạch tuần có thể có sự điều chỉnh nhỏ CB-GV-NV-HS thường xuyên cập nhật trên bảng kế hoạch của nhà trường.

 

 

 

Comments