KẾ HOẠCH TUẦN: 29,30,31

đăng 17:47, 9 thg 2, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 29,30,31

                KẾ HOẠCH TUẦN: 29,30

(Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 12/02/2018 – 25/2/2018

-      tức là ngày 27 tháng Chạp  đến 10 tháng Giêng)

 Cán bộ , giáo viên, nhân viên được phân công trực Tết theo lịch

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 31 (CM T26)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 26/ 02/ 2018 đến ngày 03/03/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

26/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A1 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -      Lớp 8A7, 8A8 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 8A1 trực tuần.

   

THỨ BA

27/2

 

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A9 lao động vệ sinh

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

28/2

 

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 9A12 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

1/3 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

2/3

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A3 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

3/3 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

 

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments