KẾ HOẠCH TUẦN: 28(C/M T25)

đăng 18:31, 15 thg 2, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 18:36, 15 thg 2, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 28 (CM T25)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 18/02/2019  đến ngày  23/02/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

18/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

 -    Học bình thường

 

  -  Học bình thường

  -  Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1  trực tuần.

    

THỨ BA

19/2

 

    Học bình thường.

 

 -   Học bình thường.

 -  Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 -    Kiểm tra Hình học 7 (Tiết 5)

 

 

THỨ TƯ

20/2

 

   Học bình thường

 

-       Học bình thường

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

21/2

 

 Học bình thường


    -  Học bình thường

    -   Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

22/2

Học bình thường

 

 - Học bình thường

       - Lớp 6A12  lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

23/2

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học bình thường

      - Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

     

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments